Saturday, September 3, 2022

DLL (Daily Lesson Log) GRADE 6, QUARTER 1, WEEK 4

DLL GRADE 6: ALL SUBJECTS, QUARTER 1, WEEK 4

Note: This template is editable and free to download. Please report any activities like selling this template or the like to this email: teachershideout@gmail.com

DLL GRADE 6, QUARTER 1, WEEK 4
DLL GRADE 6, QUARTER 1, WEEK 4

SAMPLE LESSON IN AP 6

A. Sino sino ang kasapi ng kilusang Propaganda?  Papaano napukaw ng kilusang propaganda ang damdaming makabayan ng mga Pilipino?

 

B. Sino ang nakapanood ng pelikulang Katipunan? Sinong bayani ang pinahahalagahan nito?

 

C. Pagpapanood sa mga bata ng maikling video clip buhat sa pelikulang katipunan. Base sa napanood na video clips, kailan at saan itinatag ang Katipunan? Sino ang namuno sa kilusang Katipunan at mga naging miyembro nito?                          

 

D. Pangkatang Gawain                                

 Pangkat I: (Semantic Web)                                      

Mangalap ng datos sa mahahalagang detalye tungo sa pagkatatag ng lipunan.                                     

Pangkat II: (Dula-dulaan) Pagsasadula sa mga panyayari nagbigay daan sa paglaganap ng katipunan                           

Pangkat III :  (Akronim) Pagbibigay ng kahulugan sa akronim ng KKK. 

Pangkat IV: (Collage Making)  Gamit ang mga ginupit na larawan, bumuo ng collage na nagpapakita ng mga taong may mahalagang ginampanan sa pagkakatatag at pagpapalaganap ng Katipunan.                                           

 

E. Pag-uulat ng bawat pangkat at pagtalakay ng aralin.                                                                  

1. Paano nangalap ng kasapi ang Katipunan?   

2. Anu-ano ang iba't-ibang antas ng konsehong bumubuo sa balangkas ng estrukturang Katipunan.

 

F. Bilang batang Gentriseno , sino ang kilala ninyong lokal na bayaning may kinalaman sa kilusang Katipunan.

(Lokalisasyon) May naging kontribusyon ba sia sa kilusan?

 

G. Bilang mag-aaral, ano ang masasabi mo sa pagkakatatag ni Andres Bonifacio sa Katipunan?                                                                

Nagpapatuloy pa ba ang katipunan hanggang ngayon?  Bakit?

 

H. Ang KKK o Kataas -taasang kagalang -galangan n2a katipunan ng mga Anak ng Bayan ay itinatag ni Andres Bonifacio noong hulyo 7 , 1892. Siya ang Ama ng Katipunan . Katipunero ang tawag sa kasapi sa Katipunan. Ang "Utak ng Katipunan" ay si Emilio Jacinto dahil siya ang sumulat ng mga aral ng katipunan na tinawag na Kartilya.

A. Panuto: Sagutin ang mga sumusunod na tanong . Isulat  ang titik ng tamang sagot.                     

1.  Sino ang namuno sa kilusang Katipunan?      

A.  Emilio Jacinto                                                 
B.  Andres Bonifacio                                        
C.  Emilio Aguinaldo                                           
D.  Apolinario Mabini            

DOWNLOAD THE TEMPLATE HERE:


No comments:

Post a Comment

YOU MAY ALSO LIKE:

MAY BAGO BANG SALARY STANDARDIZATION LAW SA SUSUNOD NA TAON?

Huling tranche ng pagtaas ng suweldo sa gobyerno ay magkakabisa sa Enero 2023; Inilabas ng DBM ang mga alituntunin sa pagpapatupad Ang mga e...