Sunday, September 11, 2022

DLL (Daily Lesson Log) GRADE 6, QUARTER 1, WEEK 5 (ALL SUBJECTS)

 DLL GRADE 6: ALL SUBJECTS, QUARTER 1, WEEK 5

Note: This template is editable and free to download. Please report any activities like selling this template or the like to this email: teachershideout@gmail.com

DLL (Daily Lesson Log) GRADE 6, QUARTER 1, WEEK 5 (ALL SUBJECTS)
DLL (Daily Lesson Log) GRADE 6, QUARTER 1, WEEK 5 (ALL SUBJECTS)


SAMPLE LESSON SA ARALING PANLIPUNAN:

PAKSA: Ang Himagsikan Laban sa Kolonyalismong Espanyol – Ang Katipunan

LC: AP6MPK-Id-6.1 Nasusuri ang mga pangyayari sa himagsikan laban sa kolonyalismong Espanyol – Ang Katipunan

A. Sino sino ang kasapi ng kilusang Propaganda?                         

Papaano napukaw ng kilusang propaganda ang damdaming makabayan ng mga Pilipino?

B. Sino ang nakapanood ng pelikulang Katipunan? Sinong bayani ang pinahahalagahan nito?

C. Pagpapanood sa mga bata ng maikling video clip buhat sa pelikulang katipunan. 

PANOORINhttps://www.youtube.com/watch?v=o0lbLW2QQ9w

Base sa napanood na video clips, kailan at saan itinatag ang Katipunan?                                  

Sino ang namuno sa kilusang Katipunan at mga naging miyembro nito? 


READ:

BAKIT MARAMING GURO ANG NAGRERESIGN NGAYON?

 D. Pangkatang Gawain                                 

Pangkat I: (Semantic Web)                                      

Mangalap ng datos sa mahahalagang detalye tungo sa pagkatatag ng lipunan.                                     

Pangkat II: (Dula-dulaan)                       

Pagsasadula sa mga panyayari nagbigay daan sa paglaganap ng katipunan                           

Pangkat III :  (Akronim)                                

Pagbibigay ng kahulugan sa akronim ng KKK. 

Pangkat IV: (Collage Making)                                 

Gamit ang mga ginupit na larawan, bumuo ng collage na nagpapakita ng mga taong may mahalagang ginampanan sa pagkakatatag at pagpapalaganap ng Katipunan.                                           

E. Pag-uulat ng bawat pangkat at pagtalakay ng aralin.                                                                  

1. Paano nangalap ng kasapi ang Katipunan?   

2. Anu-ano ang iba't-ibang antas ng konsehong bumubuo sa balangkas ng estrukturang Katipunan.

F. Bilang batang Gentriseno , sino ang kilala ninyong lokal na bayaning may kinalaman sa kilusang Katipunan.

G. Bilang mag-aaral, ano ang masasabi mo sa pagkakatatag ni Andres Bonifacio sa Katipunan?                                                                

H. Ang KKK o Kataas -taasang kagalang -galangan na katipunan ng mga Anak ng Bayan ay itinatag ni Andres Bonifacio noong hulyo 7 , 1892. Siya ang Ama ng Katipunan.

GAWAIN: 

A. Sumulat ng isang sanaysay na tatalakay sa mga pangyayari sa Himagsikang Pilipino – Ang Katipunan. (5 puntos)


DOWNLOAD THE TEMPLATE HERE:

Grade 6 - DLL QUARTER 1, WEEK 5

https://drive.google.com/drive/folders/1WL_lx9fX2Q_BlHyc1PcnkX45GyN5I3ZA?usp=sharing


No comments:

Post a Comment

YOU MAY ALSO LIKE:

MAY BAGO BANG SALARY STANDARDIZATION LAW SA SUSUNOD NA TAON?

Huling tranche ng pagtaas ng suweldo sa gobyerno ay magkakabisa sa Enero 2023; Inilabas ng DBM ang mga alituntunin sa pagpapatupad Ang mga e...