Wednesday, October 12, 2022

DAILY LESSON LOG (DLL) GRADE 6: ALL SUBJECTS QUARTER 1, WEEK 8

 DAILY LESSON LOG (DLL) GRADE 6: ALL SUBJECTS QUARTER 1, WEEK 8

Note: This template is editable and free to download. Please report any activities like selling this template or the like to this email: teachershideout@gmail.com

DAILY LESSON LOG (DLL) GRADE 6: ALL SUBJECTS QUARTER 1, WEEK 8
 DAILY LESSON LOG (DLL) GRADE 6: ALL SUBJECTS QUARTER 1, WEEK 8

TOPIC: Digmaang Pilipino-Amerikano-Battle of Manila Bay at Mock Battle of Manila

A. - Pagpapakita ng larawan.

- Ipapabigay ang mga bata sa kanilang ideya tungkol sa nakitang larawan.

- Ipaliliwanag ng guro ang ibig sabihin ng “Mock battle”.

Pagpapanood ng video tungkol sa Battle of Manila Bay at Mock Battle of Manila.

B. Pamprosesong tanong:

Tungkol saan ang pinanood na video?

Sa inyong palagay, bakit nagkakaroon ng “Mock Battle” sa Manila?

Muling balikan ang pinanood na video at atasan ang mag-aaral na bumuo ng isang salita o kaisipan na maglalarawan sa ipinakitang pangyayari.

C. Pagtalakay sa  Digmaang Pilipino - Amerikano batay sa:

Sanhi ng pagsiklab ng Digmaang Pilipino-Amerikano,

Mock Battle sa Manila,

Paglaganap ng Himagsikan

D. Sa pamamagitan ng pagbuo ng episodic organizer.

Pamprosesong tanong:

Ano ang sanhi ng pagsiklab ng Digmaang Pilipino- Amerikano?

Bakit nagkaroon ng Mock Battle sa Manila?

Ano ang epekto ng digmaan sa kalagayan ng mga Pilipino noong panahong iyon?

E. Magpakita ng larawan ng Pilipinong nakibakaka sa digmaang Pilipino-Amerikano.

Ipatanong ang bahaging ginampanan ng bawat isa sa panahon ng digmaan.

F. Pamprosesong tanong:

Ano ang bahaging ginampanan ng nasa larawan sa panahon ng digmaan?

G. Anong katangian ang taglay ng mga Pilipinong nakikibaka noong panahong iyon?

H. Itanong ang sumusunod:

Kung kayo ang mga makikibaka, ano ang inyong gagawin? Bakit?

I. Bilang Filipino, sa paanong paraan kayo makikibaka para ipaglaban ang bansa?

Mahalaga ba ang mga pangyayari sa pakikibaka ng mga Pilipino sa panahon ng Digmaang Pilipino-Amerikano?

A. Kompletuhin ang episodic organizer tungkol sa pakikibaka ng mga Pilipino Digmaang Pilipino – Amerikano

Nagsimula ang  digmaan ng Estados Unidos laban sa Espanya.

Naganap ang makasaysayang laban sa look ng Maynila.

Naganap ang Mock Battle sa Manila.


DOWNLOAD THE TEMPLATE HERE:

Please comment your e-mail below for the template.
Sunday, October 2, 2022

DAILY LESSON LOG (DLL) GRADE 6: ALL SUBJECTS QUARTER 1, WEEK 7

DAILY LESSON LOG (DLL) GRADE 6: ALL SUBJECTS QUARTER 1, WEEK 6

Note: This template is editable and free to download. Please report any activities like selling this template or the like to this email: teachershideout@gmail.com

DAILY LESSON LOG (DLL) GRADE 6: ALL SUBJECTS QUARTER 1, WEEK 7
DAILY LESSON LOG (DLL) GRADE 6: ALL SUBJECTS QUARTER 1, WEEK 7

 LESSON TOPIC: AP6MPK-If-9 Napapahalagahan ang deklarasyon ng kasarinlan ng mga Pilipino


SAMPLE LESSON

A. Batiin ang mga mag-aaral. Tanungin ang mga pumasok at lumiban sa klase.

B. Sa iyong palagay, ano kaya ang naidulot ng hindi mabilang na pag-aalsa ng mga sinaunang Pilipino?

C. Basahin ang teksto ukol sa deklarasyon ng Kalayaan ng Pilipinas.

D. Talakayin ang mga konseptong nabasa sa teksto.

E. Sa binasang teksto, ano ano ang bagong konseptong natutunan?

F. LIGHTS, CAMERA ACTION!

Pagtatanghal sa pamana ng lahi

Group 1-Pag-awit ng Lupang Hinirang

Group 2-Paggalang sa Watawat ng Pilipinas

Group 3-Pahulaan ang katangian ng limang pambansang bayani

G. Tanong: Paano natin pahahalagahan ang mga pamana ng mga sinaunang Pilipino upang makamit an gating Kalayaan?


DOWNLOAD THE TEMPLATE HERE:

DAILY LESSON LOG (DLL) GRADE 6: ALL SUBJECTS QUARTER 1, WEEK 7

YOU MAY ALSO LIKE:

MAY BAGO BANG SALARY STANDARDIZATION LAW SA SUSUNOD NA TAON?

Huling tranche ng pagtaas ng suweldo sa gobyerno ay magkakabisa sa Enero 2023; Inilabas ng DBM ang mga alituntunin sa pagpapatupad Ang mga e...